کف کاذب

کف کاذب

کف کاذب کف کاذب ، کفپوش بلند ، کف قابل دسترس ، یا کف رایانه با دسترسی بالا اشاره همگی به یک معنا می باشند. یک طبقه سازه ای بلند را بر روی یک بستر جامد (اغلب یک اسلب بتنی ) فراهم می کند. تا یک خلأ پنهان برای عبور خدمات مکانیکی و الکتریکی ایجاد…